Så går det till

Gamla-stationara-illust-web_000
Schematisk bild av en sopsuganläggning

Utrustning, rörnät och sopinkast tillhör resp. medlem som en del i gemensamhetsanläggningen.

Samfälligheten har inte något bokfört värde, utan värdet på anläggningen (byggnad och maskinell utrustning), rörnätet och sopinkasten är fördelat på och inskrivet i respektive delägande fastigheter värde.

Samfälligheten äger sopventilen i botten av sopinkastet, sopinkastet och ev. lager ovanför ventilen tillhör resp. fastighetsägare.

Sopinkasten de s.k. gröna gubbarna och en sopventil per inkast, utom inom:

  • kv. Randers, Silkeborg och Själland som har sopinkast utan sopventil på inkasten (Lowrise). Dessa delar har en sopventil per gren.
package-color
Terminalbyggnad

Terminalbyggnaden står på en egen fastighet på Köpenhamnsgatan 2 (bredvid trappan och hissen upp till Sorögatan), inkl. maskinell utrustning.

truck-color
3 st. Sopcontainrar

Rymmer ca 10 ton/st.

vertical bottom-color
Utblåsningskanal

Ett rör som mynnar över hustaken på Sorögatan och leder ut sugluften.

Sopsuganläggningen

(samfälligheten) består av

star of life-color
2 st. Sektioneringsventiler

Ventilerna ger möjlighet att stänga sektioner av rörnätet så att inte hela systemet behöver tömmas samtidigt.

vertical split arrow-color
Rörnät

för transport av sopor inkl. tilluftanordningar. Längd ca 9 000 lm.

leaf arrow-color
Insugsventiler

i ytterändarna på rörnätet, där sugluften tas in i rörsystemet

Styrelsen

Arne Brovig
Ordförande
Brf Fanö
Leon Koenig
Ledamot
Brf Römö
Jeni Othman
Suppleant
Brf Tunö
Robin Nilson
Vice ordf.
Brf Drejö
Hans Öhman
Ledamot
HSB
Lennart Dolk
Sekreterare
-
Jens Backeman
Suppleant
Brf Fanö
Scroll to Top